martin-sanchez-391082-unsplash.jpg

Over DNA

Wat is een Agora? In het Oudgrieks werd het woord Agora gebruikt om een verzamelplaats aan te duiden.

De Nieuwe Verzamelplaats! Waarom die naam eigenlijk? Omdat het woord Agora vandaag de dag verwijst naar een plek in met veel historische waarde; een plein in de hoofdstad van Griekenland. Hier voerden grote filosofen als Socrates en Plato gesprekken met stadsgenoten en andere bezoekers op de bekende Agora. Tegenwoordig zegt men ook wel dat de Westerse filosofie, zoals wij die kennen, hier geboren is.

En wat is er Nieuw aan nu? Van de Agora in Athene is helaas niets meer overgebleven, buiten wat ruïnes. Omdat de plek symbool stond voor de prachtige gezamenlijke zoektocht naar de wijsheid, is de plek in Nieuwe vorm tot leven geroepen. Ditmaal niet als één fysieke plek, maar als organisatie die op meerdere plekken opereert. Ook Nieuw is wij niet puur filosofie behandelen, maar ook een tintje psychologie toevoegen. 

Waarvoor kan ik bij De Nieuwe Agora terecht? De diensten die wij aanbieden zijn bedoeld iedereen met het verlangen om meer te leren over zichzelf en de wereld om zichzelf heen. Zit je met moeilijke vragen? Wil je een spiegel voorgehouden worden? Wil je eens hard nadenken over een onderwerp? Of wellicht wil je meer leren over filosofie en psychologie? De bijeenkomsten en lessen bij De Nieuwe Agora zijn uiteenlopend en allen zullen je prikkelen en je iets leren over jezelf en de wereld om je heen.

Wat biedt De Nieuwe Agora precies aan? Momenteel zijn er lessen Filosofie en/of Psychologie, Socratische gesprekken en is er een-op-een coaching.

Socratische gesprekken worden in een klein gezelschap (+/-8p) gevoerd aan de hand van een eeuwenoude gespreksmethode om gezamenlijk een thema of vraag te onderzoeken. Hiermee is het mogelijk te achterhalen wat de achterliggende fundamenten zijn van wat wij voor waar aannemen. De tijd die hiervoor staat verschilt per doel, setting en intensiteit. Wij bieden Socratische gesprekken aan voor particulieren, scholen en bedrijven. Zit je je met een brandende vraag? Laat het ons weten, dan kijken welke mogelijkheden er zijn.

Bekijk de agenda voor wat er al op de planning staa

Coaching

mirror.jpg

Soms heb je een spiegel nodig die het juiste licht weerkaatst

Wat wil jij bereiken?

Training

wildwater.jpg

Soms lukt het je wél hoger te komen door je eerst te verdiepen

Wat wil jij leren?

ian-keefe-354195-unsplash.jpg
 

Agenda

 

Neem contact op

📞 06 26 59 47 29
✉ denieuweagora@gmail.com
☁ www.denieuweagora.nl

Kelvin Covalo

Kelvin is Toegepast psycholoog, filosoof en gespreksleider. Hij ziet elke ervaring als een bruikbare les en streeft naar vervulling van potentieel. Het oprechte gesprek over ervaringen en ideeën die ‘kietelen’ ziet hij als de perfecte tool om te kunnen blijven leren. “Als ik ergens van weg wil, betekent het meestal dat ik er juist iets mag leren”.

Aan de hand van grote filosofen en theorie uit de psychologie tracht hij zichzelf en zijn omgeving constant te blijven verbeteren. Hij helpt blokkades herkennen en schept orde in de vele gedachtes en gevoelens.

Naast werk is Kelvin te vinden in een boek, op het volleybalveld of buiten in de natuur.

Overweeg je coaching of het volgen van een training of heb je eerst meer vragen?