martin-sanchez-391082-unsplash.jpg

Over DNA

Bij De Nieuwe Agora kun je terecht voor cursussen, filosofielessen voor kinderen, coaching en socratische dialogen. De missie is zoveel mogelijk mensen bijstaan bij het maximale uit het leven halen. Middels krachtige theorie uit de filosofie en psychologie in combinatie met prikkelende oefeningen, helpt De Nieuwe Agora je bij meer zelfreflectie, bezinning, bewustzijn en bij het vinden van jouw eigen richting.

Cursussen

wildwater.jpg

Bij behoefte aan meer verdieping in een thema om hierin stappen vooruit te kunnen zetten.

Wat wil jij leren?

Coaching

mirror.jpg

Bij behoefte aan een spiegel die je heldere inzichten biedt door het juiste licht te weerkaatsen.

Wat wil jij bereiken?

ian-keefe-354195-unsplash.jpg
 

Agenda

 

Filosoferen met kinderen

Screen Shot 2019-05-06 at 22.37.26.png

Socratische dialogen

De socratisch dialoog is een tot diepgang leidende gespreksvorm. De filosoof Socrates zou eeuwen geleden onvermoeibaar gesprekken hebben gevoerd op het marktplein (De Agora) van Athene. Samen met mensen uit alle klassen, zoals handelaars, bankiers en kooplieden, sprak hij over toenmalige opvattingen en overtuigingen over hoe men moest leven - wat het goede leven was. Socrates wijdde zijn leven aan filosofie en ontwikkelde in zijn zoektocht naar wat een geslaagd leven zou zijn, een tijdloze gespreksvorm - de socratisch dialoog.

Tegenwoordig komen wij niet meer bijeen op een marktplein om met elkaar in gesprek te gaan. Vaak komen we niet verder dan de nodige oppervlakkige uitwisselingen, zonder antwoorden te vinden op onze meest fundamentele vragen. Om die reden biedt De Nieuwe Agora ‘een markt’ waar we gezamenlijk op zelfonderzoek uitgaan. Een plek waar in dialoog met duidelijke richtlijnen perspectieven uitgewisseld worden en wederzijds begrip ontstaat. Een plaats waar soms antwoorden gevonden worden, maar waar vooral betere vragen ontstaan.

Neem contact op

📞 06 26 59 47 29
✉ denieuweagora@gmail.com
☁ www.denieuweagora.nl

Kelvin Covalo

Kelvin ging uit fascinatie voor de mens en zijn complexiteit Toegepaste psychologie studeren in zijn geboortestad, Amsterdam. Als deelnemer van het honoursprogramma kwam hij in 2013 in aanraking met filosofie.

Na jaren van betrokkenheid bij The School of Life Amsterdam, een titel als Arbeids- en Organisatie toegepast psycholoog en een opleiding tot Socratisch dialoogleider, richtte hij zich volledig op het praktiseren van praktische psychologie- en filosofie.

Als topsporter in zijn jongere jaren leerde Kelvin wat streven is. Tegenwoordig helpt hij ook anderen hun potentieel te bereiken.

Kelvin Covalo - De Nieuwe Agora.JPG